Vsmart Extensions

Eryk Popkiewicz

Eryk Popkiewicz

Urodzony 1981 roku w Gdańsku.

…ukończył studia magisterskie na wydziale Nauk Historycznych kierunek Archeologia na UMK w Toruniu w 2005r praca pt. „Bursztyniarstwo we wczesnośredniowiecznej osadzie w Janowie Pomorskim”..

Specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu biżuterii artystycznej i form przestrzennych w bursztynie i srebrze            od 2009r należy do Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa Okręg Toruński.

Poza produkcją biżuterii z bursztynu i srebra zajmuje się rekonstrukcjami i stylizacjami narzędzi i ozdób z warsztatów bursztynniczych z czasów średniowiecza i pradziejów oraz warsztatami z obróbki bursztynu (archeologia eksperymentalna) warsztaty i biżuteria.

 

Opublikował książkę pt.

2014 Pozyskiwanie bursztynu na Mierzeii Wiślanej w świetle źródeł etnograficznych i historycznych, Toruń.

Napisał artykuły naukowe:

„Rekonstrukcje narzędzi, technik i technologii obróbki bursztynu z epoki kamienia” zamieszczona w materiałach z (konferencja 23-24X2007 pt. „Wykorzystanie archeologii doświadczalnej do rekonstrukcji pradziejowej” ; Prace Muzeum Ziemi t. 50, 2013); 2016 Jakimi sposobami i narzędziami obrabiano paciorki bursztynowe z obiektów obrzędowych Pucharów Dzwonowatych z Supraśla, Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu tom VI, s. 53-73, Warszawa. ;2012 Firmy bursztynnicze Wolnego Miasta Gdańska z roku 1920, Bursztynisko, nr. 34, Gdańsk, s. 22-23. ; „Eksperymentalne rekonstrukcje techniki i technologii obróbki bursztynu dla wczesnego średniowiecza” w czasopiśmie Stargardia, t. 5 - red. Majewski M. 2010 Szczecin ; Bursztyn jako stymulator turystyki kulturowej (Jantar 2009, pod red Janusz Hochleitner) „Odtwarzanie bursztynniczych warsztatów z czasów średniowiecza na podstawie badań archeologii eksperymentalnej”; czasopismo Bursztynisko 2008 „Firmy bursztynnicze z terenu Polski i Wolnego Miasta Gdańska w latach 1925-1930 ”(konferencja naukowa 5XII2008 pt. „Rola Gdańska w badaniach inkluzji bursztynowych” referat – Gdańsk, Gdynia); „Bursztyn w wierzeniach średniowiecznych ludzi” Religia ludów morza bałtyckiego, Stosunki polsko duńskie w dziejach Mare Integrans, Studia nad dziejami wybrzeża morza bałtyckiego pod redakcją Judyty Węgłowskiej 2010 Toruń; Bursztyn jako przedmiot ochrony dziedzictwa kulturowego (Jantar 2011, pod red. Janusza Hochlaitner )”Pozyskiwanie bursztynu na Mierzei Wiślanej” oraz w tym „Firmy bursztynnicze Wolego Miasta Gdańska z roku 1921”;razem z Januszem Czebreszukiem. 2016 Wiedza i umiejętności rzemieślników obrabiających bursztynw epoce brązu Studium archeologii eksperymentalnejna przykładzie produkcji bursztynowego pektorału kultury mykeńskiej, Fontes Archaeologici Posnanienses Vol. 52, s. 81-101, Poznań.

popularno naukowe do czasopism - Zegarki&Biżuteria „Połów bursztynu na Mierzei Wiślanej”, „Wstęp do rozpoznawania imitacji i metod zmian bursztynu”, „Ozdoby i przedmioty z wczesnego średniowiecza”, „Warsztat średniowieczny” 2010; popularno naukowe dla portalu www.amber.com.pl „Pozyskiwanie bursztynu z morza zimą na Mierzei Wiślanej”, „Bursztyn w medycynie i wierzeniach”, „Bursztynowy sztorm na Bałtyku”

Nagrał filmy:

2007 „Poławiacze bursztynu”

2014"Produkcja pektorału bursztynowego na wzór wytworów z pierwszej połowu II tys. p. Chr.", zdjęcia i montaż Łukasz Gackowski konsultowanego przez prof. Janusza Czebreszuka, który powstał w ramach realizowanego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu projekcie nr 2011/01/B/HS3/02175, finansowanego przez NCN.

Pokazy, warsztaty, wystawy czasowe:

22-24III2018 uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Gdańskich Amberif  "Galeria projektantów" wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami

9-10IX2017 „Weekend z archeologią 2017. Miasto pod miastem” na zaproszenie Muzeum Archeologiczne w Gdańsku w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi oraz Happening ogniowy pyłu bursztynowego.

8IX2017 V Oldfest Kikół Festiwal Kultury i Sztuki Wczesnośredniowiecznej nad Jeziorem Kikolskim, warsztaty z obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi oraz Happening ogniowy pyłu bursztynowego.

1-3IX2017 pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi – „XII Elbląskie Święto Chleba”

2IX2017 Happening „Hąśnicy – słowiańscy obrońcy Gdańskiej osady ” w stroju poławiacz bursztynu z epoki „Święto Ulicy Mariackiej”.w Gdańsku

31VIII-1-2IX2017 uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Gdańskich Ambermart  "Galeria projektantów" wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami

11-13VIII2017 „Dymarki Świętokrzyskie” edycja wyjazdowa w „Wiosce Gotów” w Masłomęczu warsztat sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu oraz pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich, Happeningi ogniowe pyłu bursztynowego.

4-6VIII2017„Festiwal Słowian i Wikingów” pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi i Happeningi ogniowe pyłu bursztynowego na Wolinie skansen „Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów”

29-31VII2017 pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu oraz Happening ogniowy pyłu bursztynowego podczas XI Biesiady Archeologicznej w Masłomęczu na zaproszenie Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

15-16VII2017 pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi. Festiwal kulinarno-historyczny "Smaki Mierzei - Smak Piasków" w miejscowości Piaski

6-9VII2017 pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi oraz pokaz ogniowy pyłu bursztynowego podczas Festiwalu Archeologicznego pt” DAYS OF LIVE ARCHAEOLOGY IN KERNAVĖ ” dla Muzeum Archeologicznego w Kiernave - Litwa

1-2VII2017 pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi oraz pokaz ogniowy pyłu bursztynowego podczas Festiwalu Archeologicznego w Czernicy.

25VI2017 Wczesnośredniowieczne warsztaty obróbki bursztynu, prezentacja multimedialna pt. „Eksperymentalne rekonstrukcje technik i technologii obróbki bursztynu we wczesnym średniowieczu.” oraz Happening ogniowy pyłu bursztynowego w Grudusku „Dzień z życia średniowiecznej osady”

15VI2017 pokazy obróbki bursztynu metodami wczesnośredniowiecznymi oraz Happening ogniowy pyłu bursztynowego w Toruniu Noc Kupały na zamku Krzyżackim

5-6VI2017 Wczesnośredniowieczne warsztaty obróbki bursztynu w Osadzie Sławutowo. (dla szkół)

1VI2017 Wczesnośredniowieczne warsztaty obróbki bursztynu w Osadzie Sławutowo. (dla szkół)

20V2017 pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi w Muzeum Bursztynu w Warszawie – Noc muzeów.

18-19V2017 „Żelazne Korzenie” w Starachowicach pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu na zaproszenie „Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego”, mały Happening ogniowy pyłu bursztynowego.

11V2017Wczesnośredniowieczne warsztaty obróbki bursztynu w Osadzie Sławutowo. (dla szkół)

28-29IV2017 pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi oraz Happening ogniowy pyłu bursztynowego w Forcie Anioł w Świnoujściu.

20-22IV2017 Pokazy, warsztaty, Happening ogniowy pyłu bursztynowego,.udział w międzynarodowych konferencjach „2nd International Conference of Cities on the Amber Road Tourism at the Crossroads of Archaeology and iindustry ”z prezentacją multimedialną pt.”Amber and Crafts: Promotion of archaeological heritage on Amber Road” oraz w konferencji archeologicznej pt. „”4Th International Conferences about the Ancient Roads the Amber Roads Dolenjski muzej Novo Mesto” z prezentacją i pokazami obróbki bursztynu od epoki brązu do wczesnego średniowiecza – archeologia experymentalna, w Dolenjski muzej Novo Mesto, Słowenia.

1-2IV2017 pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu w ramach promocji „Faktorii” w Pruszczu Gdańskim na „FREE TIME FESTIWAL” w Gdańskim Amberexpo.

22-25III2017 uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Gdańskich Amberif  "Galeria projektantów" wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami

22IX2016 Wczesnośredniowieczne warsztaty obróbki bursztynu w Osadzie Sławutowo. (dla szkół)

17XI2016-30IV2017 wypożyczenie kilkudziesięciu rekonstrukcji ozdób bursztynowych (od epoki kamienia po wczesne średniowiecze ) do wystawy czasowej pt. „Archeomoda, Trendy, style i hity od pradziejów po wczesneśredniowiecze” dla Muzeum Archeologicznym w Biskupinie.

2-4IX2016 IV Oldfest Kikół Festiwal Kultury i Sztuki Wczesnośredniowiecznej nad Jeziorem Kikolskim, pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi oraz Happening ogniowy pyłu bursztynowego.

26VIII2016 pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi w Gdańsku – „Święto Ulicy Mariackiej”.

25-27VIII2016 uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Gdańskich Ambermart  "Galeria projektantów" wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami

24VIII2016 Wczesnośredniowieczne pokazy obróbki bursztynu w Osadzie Sławutowo.

20VIII2016 Muzeum Zamkowe w Malborku średniowieczne pokazy obróbki bursztynu.

12-15VIII2016 Dymarki Świętokrzyskie” warsztat sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu oraz pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich, Happeningi ogniowe pyłu bursztynowego.

5-7VIII2016 „Festiwal Słowian i Wikingów” pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi i Happeningi ogniowe pyłu bursztynowego na Wolinie skansen „Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów”

04VIII-10X2016 Udział w wystawie zbiorowej w „Instytucie Bursztynu” w Helu (aranżacja części wystawy fotografie z pozyskiwania bursztynu i rycin historycznych pozyskiwania bursztynu oraz warsztatu średniowiecznego razem z ozdobami z tego okresu).

9-10VII2016 pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi oraz pokaz ogniowy pyłu bursztynowego podczas Festiwalu Archeologicznego w Czernicy

29VI2016 pokaz obróbki bursztynu współczesnymi narzędziami i techniki w Muzeum Bursztynu w Krakowie dla Telewizji Japońskiej.

24VI2016pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi oraz pokaz ogniowy pyłu bursztynowego Wolin „Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów” – „Noc kupały”

1VI-30IX2016 Ratusz Staromiejski w Elblągu udział w wystawie zbiorowej pt. „Bursztyn-Złoto Północy” z cyklem fotografi pt. „Poławiacze Bursztynu” (współorganizator wystawy muzeum Bursztynu w Gdańsku)

21V2016 pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu, prezentacja multimedialna pt. „Techniki obróbki bursztynu w okresie wplywów rzymskich” oraz Happening ogniowy pyłu bursztynowego dla „Faktorii” w Pruszczu Gdańskim z okazji Nocy Muzeów

19-20V2016 „Żelazne Korzenie” w Starachowicach pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu na zaproszenie „Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego”, mały Happening ogniowy pyłu bursztynowego

17V2016 wykonanie rekonstrukcji ośmiu paciorków bursztynowych dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

14V2016 pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi oraz Happening ogniowy pyłu bursztynowego. Noc muzeów w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu.

13V2016 pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu w Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie na otwarciu "Sali Askaukalis"

7-8V2016 pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu dla „Faktorii”Pruszcz Gdański w Manufaktórze w Łodzi.

26IV-5VI 2016 Udział w wystawie zbiorowej pt. „Bursztyn i forma” w Galerii Sztuki w Legnicy.

12IV2016 wspólny referat z pokazem obróbki bursztynu z dr Magdaleną Natuniewicz-Sekułą z Instytutu Archeologi i Etnologi Polskiej Akademi Nauk Warszawa – Szczecin w

Zakładzie Archeologii Europy Barbarzyńskiej Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytet Gdński pt. Wytwórczość bursztyniarska w okresie wpływów rzymskich. Studium technologiczne na przykładzie wyrobów z cmentarzyska w Weklicach”.

16-19III2016 uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Gdańskich Amberif  "Galeria projektantów" wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami

23X2015 Pokaz ogniowy pyłu bursztynowego w Pruszczu Gdańskim na IV edycji Festiwalu Światła w Pruszczu Gdańskim.

7IX2015 VII Festyn historyczny „Od Prasłowian do Polaków” w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, warsztaty i pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi.

5-6IX2015 III Oldfest Kikół – Festiwal Kultury i Sztuki Wczesnośredniowiecznej nad Jeziorem Kikolskim, pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi oraz Happening ogniowy pyłu bursztynowego.

27-29VIII2015 uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Gdańskich Ambermart  "Galeria projektantów" wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami

21-23VIII2015 pokazy bursztynnicze epoki brązu podczas V Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza w Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy.

15-16VIII2015Dymarki Świętokrzyskie” warsztat sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu oraz pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich, Happening ogniowy pyłu bursztynowego.

5-9VIII2015 Lofotr Viking – festiwal w Lofotr Viking Museum, (Norwegia) pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi oraz 4 Happeningi ogniowe pyłu bursztynowego.

25-26VII2015pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu oraz Happening ogniowy pyłu bursztynowego podczas XI Biesiady Archeologicznej w Masłomęczu na zaproszenie Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

23-28VI2015 Foteviken Viking Market w Muzeum Foteviken (Holviken w Szwecji) pokazy i warsztaty obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi oraz Happening ogniowy pyłu bursztynowego.

20-21VI2015 Festiwal Średniowieczny Esrum Kloster (Dania) pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi na terenie Klasztoru.

12-14VI2015 Festiwal Średniowieczny w Muzeum Domkirkeodden, Hamar (Norwegia) pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi.

5-7VI2015 Festiwal Średniowiecznny w Slottsfjellsmuseet Tonsberg (Norwegia) pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi.

29-3V2015 Oslo Middelalderfestival (Norwegia) pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi na Zameku Akershus.

22-24V2015 Viking Market w Vetlanda (Szwecja) pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi.

18-19V2015 Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Wikińska globalizacja – Truso z perspektywy bałtyckich ośrodków handlowych” z posterem pt. „Amber craft in Truso”

16V2015 Muzeum w Koszalinie pokazy bursztynnicze średniowiecza podczas Nocy Muzeów.

1-3V2015 W osadzie Sławutowo pokazy, warsztaty bursztynnicze średniowiecza, pokaz ogniowy pyłu bursztynowego

 

22IV2015 Sprzedaż wczesnośredniowiecznego warsztau bursztynniczego z kopiami ozdob z tego okresu do Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy w Białymstoku na wystawę czasową od 10VII2015 "Bursztyn i inne żywice kopalne" oraz udostępnienie (wypożyczenie) kilku obiektów sztuki współczesnej.

19-20IV2015 warsztaty bursztynnicze epoki brązu - Toruński Festiwal Nauki i Sztuki w Instytucie Archeologii na zaproszenie Studenckie Koło Archeologii Epok Brązu i Żelaza UMK.

25-28III2015 uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Gdańskich Amberif  "Galeria projektantów" wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami

2015 udział w 24. Międzynarodowym Konkursie Sztuki Złotniczej GRANICE w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO 2015.

17IX2014 Pokaz ogniowy pyłu bursztynowego w Pruszczu Gdańskim na III edycji Festiwalu Światła w Pruszczu Gdańskim.

20-21IX2014 pokazy sztuki bursztynniczej i technik obróbki bursztynu z epoki kamienia z okazji XXII Europejskich Dni Dziedzictwa „Dziedzictwo – źródło tożsamości” w Skansenie Archeologicznym „Karpacka Troja” w Trzcinicy

30VIII2014 Święto ulicy Mariackiej pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi na zaproszenie przez „MiędzynarodoweTargi Gdańskie”

28-30VIII2014uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Gdańskich Ambermart  "Galeria projektantów" wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami

15-17VIII2014"Międzynarodowy Festiwal Wikingowie z Truso w Elblągu" zorganizowany przez  "Stowarzyszenie Elbląg Europa" na Wyspie Spichrzów pokazy, warsztaty bursztynnicze średniowiecza, happening ogniowy pyłu bursztynowego

9-10VIII2014 Wieluń „VI Europejskiego Święta Bursztynu” pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu, Happening ogniowy pyłu bursztynowego dla „Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy”

1-3VIII2014 XX Festiwal Słowian i Wikingów pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi i Happeningi ogniowe pyłu bursztynowego na Wolinie - skansenie „Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów”

26-27VII2014 pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu oraz Happening ogniowy pyłu bursztynowego podczas XI Biesiady Archeologicznej w Masłomęczu na zaproszenie Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

19-20VII2014 pokazy sztuki bursztynniczej oraz obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi oraz pokaz ogniowy pyłu bursztynowego podczas Miedzynarodowy Festiwal Historyczny Rekonstrukcji Epoki Wikingów „Ludy Bałtyku” Kaup w Obwodzie Kaliningradzkim w Rosji – Zielonogradzk.

13VII2014 pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi oraz Happening ogniowy pyłu bursztynowego na Międzynarodowy Jarmark Rzemieślników „Crafland – Zachowanie dziedzictwa kulturowego Regionu Południowego Bałtyku” w Pruszczu Gdańskim

4-5VII2014 pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu oraz Happening ogniowy pyłu bursztynowego podczas Międzynarodowego Festiwalu Kultury Antycznej Gotania na zaproszenie Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

28-29VI2014 pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi oraz Happening ogniowy pyłu bursztynowego dla „Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów” w Kamieniu Pomorskim - średniowieczny „Jarmark Św. Ottona”

21-22VI2014 pokaz ogniowy pyłu bursztynowego Wolin „Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów” – „Noc kupały”

31-1V-VI2014 pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu oraz Happening ogniowy pyłu bursztynowego podczas „Dni Pruszkowa” na zamówienie Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie.

21-23V2014„Żelazne Korzenie” w Starachowicach pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu na zaproszenie „Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego”, mały Happening ogniowy pyłu bursztynowego

17V2014 pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu w Muzeum Regionalnym podczas Nocy Muzeów w Stalowej Woli oraz Happening ogniowy pyłu bursztynowego

9-11V2014 pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi na VII Międzynarodowym Festiwalu Historycznym „Wikingowie i Wenedzi ” w Warowni Jomsborg w Warszawie.

13IV2014 pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu na „Święto śledzia” przy Muzeum Śwatoego Oceanu w Kaliningradzie – Rosja.

30III-25V2014udział w wystawie czasowej pt. „W bursztynowej pułapce” Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.

18-22III2014 uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Gdańskich Amberif  "Galeria projektantów" wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami

24X2013 udział i tworzenie wystawy w Krakowie w Muzeum Przyrodniczym ISEZ PAN pt. „Bursztyn w dziejach i tradycji Europy” z nowoczesną sztuką, konsultacje naukowe do wystawy. Na wernisażu – pokazy obróbki bursztynu i sztuki bursztynniczej z okresu średniowiecza i mini pokaz ogniowy pyłu bursztynowego. Czas trwania wystawy 25X2013-15III2014

14IX2013 „NIE OD RAZU POLSKĘ ZBUDOWANO” EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W TORUNIU pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi na Rynku Staromiejskim na zaproszenie Muzeum Okręgowego w Toruniu.

1IX2013 VIII Elbląskie Święto Chleba, pokaz ogniowy pyłu bursztynowego, na zaproszenie przez "Stowarzyszenie Elbląg Europa”

31VIII2013 Święto ulicy Mariackiej „Mariacka w kwiatach” pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi, mini Happening ogniowy pyłu bursztynowego na zaproszenie „Międzynarodowych Targów Gdańskich”

29-31VIII2013 uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Gdańskich Ambermart  "Galeria projektantów" wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami

15-18VIII2013"Międzynarodowy Festiwal Wikingowie z Truso w Elblągu" zorganizowany przez  "Stowarzyszenie Elbląg Europa" i Grupę Truso na Wyspie Spichrzów pokazy, warsztaty bursztynnicze średniowiecza, pokazy ogniowe pyłu bursztynowego, na zaproszenie przez "Stowarzyszenie Elbląg Europa"

10-11VIII2013 Wieluń „VI Europejskiego Święta Bursztynu” pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu, Happening ogniowy pyłu bursztynowego dla „Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy”

2-4VIII2013 pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi i Happening ogniowy pyłu bursztynowego na Tall Ship Races 2013 - Szczecin na zaproszenie „Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów”

26-28VII2013 XIX Festiwal Słowian i Wikingów pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi i Happeningi ogniowe pyłu bursztynowego na Wolinie dla „Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów”

19-24VII2013 Warsztaty wczesnośredniowieczne obróbki bursztynu Wolin „Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów”.

12-14VII2013 pokazy sztuki bursztynniczej oraz obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi oraz pokaz ogniowy pyłu bursztynowego podczas Miedzynarodowy Festiwal Historyczny Rekonstrukcji Epoki Wikingów „Ludy Bałtyku” Kaup w Obwodzie Kaliningradzkim w Rosji - Zielonogradzk.

5-7VII2013 Braniewo „Północna Rubież” pokazy sztuki bursztynniczej oraz obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi

28-30VI2013 pokazy sztuki bursztynniczej oraz obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi oraz pokaz ogniowy pyłu bursztynowego podczas IX Międzynarodowego Festiwalu Archeologicznego - Leśno 2013

22VI2013 pokaz ogniowy pyłu bursztynowego Wolin „Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów” – „Noc kupały”

8VI2013 pokazy sztuki bursztynniczej okresu wczesnego średniowiecza i metod obróbki bursztynu na Festiwalu Folku i Rzemiosła na terenie Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego w Pruszczu Gdańskim.

8VI2013- 31X2013 Uczestnictwo w „Międzynarodowym Konkursie Sztuki Bursztynniczej Krajów Nadbałtyckich” a następnie w wystawie zbiorowej w Niemieckim Muzeum Bursztynu Ribnitz-Damgarten, obiekt pt. „coś” wypożyczony na wystawę stałą do 2015roku, obiekt pt. „Miasto” zakupiony przez muzeum do swoich zbiorów i wyeksponowany na wystawie stałej do 2015roku.

5VI2013 – 20VII20 Pokaz filmu pt. Poławiacze bursztynu” oraz „ Bursztynowy fireshow”; przedstawienie cyklu zdjęć pt. „Poławiacze bursztynu” oraz kilku prac złotniczych na wystawie zbiorowej pt. „Bursztynowo Zainspirowani” w Warszawie w Mediateka Start-Meta pod patronatem Stowarzyszenia „Bursztynowa Planeta Jantar”

23-24V2013 „Żelazne Korzenie” w Starachowicach pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu na zaproszenie „Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego”, mały Happening ogniowy pyłu bursztynowego

18V2013 Noc Muzeów - Brama Wyżynna w Gdańsku Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej dla Faktorii z Pruszcza Gdańskiego, metod obróbki bursztynu oraz pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu, mały Happening ogniowy pyłu bursztynowego

1V-5V2013 Warsztaty wczesnośredniowieczne obróbki bursztynu Wolin „Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów”.

26IV2013 pokazy sztuki bursztynniczej oraz obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi w szkole w Mikoszewie w ramach „Szkoła na bursztynowym szlaku”

22IV2013 warsztaty bursztynnicze epoki kamienia Toruński Festiwal Nauki i Sztuki w Instytucie Archeologii na zaproszenie Koła Eksperymentalnego Archeologii Pradziejowej

15IV2013-6V2013 udział w wystawie zbiorowej pt. „Drzewo Oliwkowe” w Dworze Mieszczańskim w Toruniu, w ramach ZPAP PSU okręg Toruński.

20-23III2013 uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Gdańskich Amberif  "Galeria projektantów" wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami oraz udział w towarzyszącej Targom wystawie zbiorowej (do 10V2013) w „Gminnym Domu kultury w Pierwoszynie” pod tytułem „Planeta Jantar Inspiruje” wraz z Happeningiem ogniowy pyłu bursztynowego w ramach Stowarzyszenia „Bursztynowa Planeta Jantar”

18X2012-15VI2013 uczestnictwo w wystawie zbiorowej pt. „Bursztyn. Nie tylko nad Bałtykiem” w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.

5-7X2012uczestnictwo w wystawie zbiorowej pt. „Bursztyn. Nie tylko nad Bałtykiem” (Prezentacja dokonań bursztynników z Polski południowej i środkowej) podczas targów „Złoto Srebro Czas” w Warszawie.

14-16IX2012 Targi Towarów Konsumpcyjnych w Celje (Słowenia), pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu oraz prezentacja nowoczesnej sztuki bursztynniczej wraz z Haraldem Popkiewiczem, prezentacja filmu pt. „Poławiacze bursztynu”, na zaproszenie Ambasady rzeczpospolitej Polskiej z Ljubljany by reprezentować Polskę.

8IX12012Święto ulicy Mariackiej „…a historia sobie płynie…” pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi, mini Happening ogniowy pyłu bursztynowego

7IX2012 prezentacja filmu pt. „Poławiacze bursztynu” w Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni „Riviera” oraz na plaży miejskiej w Gdyni Happening ogniowy pyłu bursztynowego pt. „Amber fireshow” w ramach stowarzyszenia „Bursztynowa Planety Jantar”

6-8IX2012uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Gdańskich Ambermart  "Galeria projektantów" wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami;

16-19VIII2012Dymarki Świętokrzyskie” warsztaty sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu oraz pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich, Happening ogniowy pyłu bursztynowego

11-12VIII2012 Wieluń „VI Europejskiego Święta Bursztynu” pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu, Happening ogniowy pyłu bursztynowego dla „Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy”

27-31VII-1-5VIII2012 „Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej” wczesnośredniowieczne obróbki bursztynu oraz XVIII Festiwal Słowian i Wikingów pokazy obróbki bursztynu i trzy Happeningi ogniowe pyłu bursztynowego na Wolinie dla „Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów”

14-15VII2012 pokazy sztuki bursztynniczej oraz obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi oraz pokaz ogniowy pyłu bursztynowego podczas Międzynarodowych Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu w Jantarze.

29-30VI-1VII2012 Olsztyn „IV Festiwal Bałtyjski” warsztaty bursztynnicze i pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich , na zaproszenie „Stowarzyszenia Naukowego Pruthenia” oraz referat z prezentacją multimedialną pt. Ozdoby bursztynowe z okresu wpływów rzymskich w Europie – na podstawie wybranych obiektów.

24VI2012 Referat z prezentacją multimedialną pt. „Pozyskiwanie Bursztynu na Mierzeji Wiślanej” wygłoszony w Mikoszewie.

22-23VI2012 pokazy bursztynnicze średniowiecza, pokaz ogniowy pyłu bursztynowego Wolin „Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów” – „Noc kupały”

8-10VI2012 pokazy bursztynnicze średniowiecza, pokaz ogniowy pyłu bursztynowego, na festiwalu w Drohiczynie nad Bugiem

2VI2012 pokazy sztuki bursztynniczej oraz obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi

podczas festynu w Faktorii w Pruszcz Gdański na „Dzień dziecka” dla Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria w Pruszczu Gdańskim (operator Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim )

25-27V2012 pokazy sztuki bursztynniczej oraz obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi

podczas Festynu historycznego w Kołobrzegu pt. ”VIII Targ Solny”,

19V2012 Noc Muzeów w MHMG pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi i z okresu wpływów rzymskich

12-13V2012"Międzynarodowy Festiwal Wikingowie z Truso w Elblągu" zorganizowany przez  "Stowarzyszenie Elbląg Europa" i Grupę Truso na Wyspie Spichrzów pokazy, warsztaty bursztynnicze średniowiecza, pokazy ogniowe pyłu bursztynowego, na zaproszenie przez "Stowarzyszenie Elbląg Europa".

28IV-6V2012 Warsztaty wczesnośredniowieczne obróbki bursztynu Wolin „Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów”.

22-24III2012 uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Gdańskich Amberif  "Galeria projektantów" wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami, oraz prowadzenie warsztatów bursztynniczych średniowiecza w ostatnim dniu targów.

25XI2011 Muzeum Zamkowe w Malborku na otwarciu wystawy stałej pt. „Bursztynowe konteksty” pokaz sztuki bursztynniczej oraz obróbki bursztynu metodami z okresu średniowiecza

23X2011 Muzeum Północno Mazowieckie w Łomży „Planeta Jantar Inspiruje Artystów” projekcja filmu autorskiego pt. „Połów bursztynu” w ramach stowarzyszenia „Bursztynowa Planety Jantar” wystawa zbiorowa - prezentacja zdjęć z cyklu „Poławiacze burszynu”

10IX2011 Gdańsk „Święto ulicy Mariackiej” pokazy sztuki bursztynniczej oraz obróbki bursztynu metodami z okresu średniowiecza,

8-10IX2011 uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Gdańskich Ambermart  "Galeria projektantów" wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami; jeden dzień pokazy sztuki bursztynniczej oraz obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi

3IX2011 Ciechanów pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu, Happening ogniowy pyłu bursztynowego

20-21VIII2011 „Dymarki świętokrzyskie” pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu, Happening ogniowy pyłu bursztynowego

18-19VIII2011 „Dymarki Świętokrzyskie” warsztaty sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu

5-7VIII2011 XVII Festiwal Słowian i Wikingów pokazy obróbki bursztynu i dwa Happeningi ogniowe pyłu bursztynowego dla „Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów”, stylizacja warsztatu bursztyn niczego okresu wczesnego średniowiecza oraz kilkudziesięciu kopii ozdób z tego okresu

1-3VIII2011 „Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej” wczesnośredniowieczne obróbki bursztynu Wolin dla „Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów”

31VII2011Konopnica/Wieluń „V Europejskiego Święta Bursztynu” pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu, Happening ogniowy pyłu bursztynowego dla „Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy”

30VII2011Wieluń „V Europejskiego Święta Bursztynu” pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu dla „Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy”

22VII2011 Faktoria Pruszcz Gdańki pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu, Happening ogniowy pyłu bursztynowego dla Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria w Pruszczu Gdańskim (operator Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim )

9VII2011 Konferencja Bursztyn jako przedmiot ochrony dziedzictwa kulturowego, Jantar 2011, referat z prezentacją multimedialną ”Pozyskiwanie bursztynu na Mierzei Wiślanej”

24-26VI2011 Dni Morza Świnoujście pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi dla Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu

15VI2011 Stylizacja warsztatu bursztynniczego z okresu wpływów rzymskich dla Międzynarodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego Faktoria w Pruszczu Gdańskim (operator Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim )

14VI2011 warsztaty obróbki bursztynu w bibliotece dla uczniów zespołu szkół ogólnokształcących nr 2 w Gdańsku

10-11VI2011 Dni Morza Szczecin pokazy obróbki i warsztaty bursztynnicze średniowiecza,

2VI2011 Stylizacja średniowiecznego warsztatu bursztynniczego wraz z kompletem kopii ozdób z tego okresu dla Muzeum Zamkowego w Malborku.

26V2011 „Żelazne Korzenie” w Starachowicach pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu na zaproszenie „Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego”.

21V2011 "Międzynarodowy Festiwal Wikingowie z Truso w Elblągu" zorganizowany przez  "Stowarzyszenie Elbląg Europa" i Grupę Truso na Wyspie Spichrzów pokazy, warsztaty bursztynnicze średniowiecza, pokaz ogniowy pyłu bursztynowego dzienny, na zaproszenie przez "Stowarzyszenie Elbląg Europa".

6V2011 wczesnośredniowieczne pokazy obróbki bursztyn podczas konferencji „22nd Annual Meeting of the International BFM Study Group ”w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku

29IV2011-4V2011 Warsztaty wczesnośredniiweczne obróbki bursztynu Wolin „Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów”, happening ogniowy pyłu bursztynowego

16IV2011 warsztaty bursztynnicze epoki kamienia Toruński Festiwal Nauki i Sztuki - Skansen Etnograficzny w Kaszczorku na zaproszenie Koła Eksperymentalnego Archeologii Pradziejowej

9-12III2011 uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Gdańskich Amberif  "Galeria projektantów" wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami,

4III2011 „Planeta Jantar Inspiruje Artystów” projekcja filmu autorskiego pt. „Połów bursztynu” w ramach stowarzyszenia „Bursztynowa Planety Jantar”; prezentacja multimedialna pt. „Pokaz ogniowy pyłu bursztynowego”; wystawa zbiorowa - zdjęcia z cyklu „Poławiacze burszynu” 05.III.2011-01.IV.2011

19XI2010 XXV Spotkanie badaczy bursztynu „Aktualności z warsztatów badań bursztynu” prezentacja multimedialna pt. „Eksperymentalne rekonstrukcje technik i technologii obróbki bursztynu we wczesnym średniowieczu „

23X2010 Toruń przed Dworem Mieszczańskim happening ogniowy pyłu bursztynowego zorganizowany przez „Towarzystwo Współpracy z Miastami Bliźniaczymi Torunia” z siedzibą w Dworze Mieszczańskim dla gości z miasta partnerskiego z Lejdy (Holandia)

12IX2010 Gdynia-Orłowo Zespół Szkół Plastycznych – Galeria „Debiut”; „Planeta Jantar Inspiruje Artystów” pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi, pokaz sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich, projekcja filmu autorskiego pt. „Połów bursztynu” w ramach stowarzyszenia „Bursztynowa Planety Jantar”

11IX2010 Święto ulicy Mariackiej „Tajemnice ulicy Mariackiej- Artystyczne i bursztynowe oblicza Mariackiej” pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi,

9-11IX2010 uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Gdańskich Ambermart  "Galeria projektantów" wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami; pokaz sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich - stoisko stowarzyszenia „Bursztynowa Planeta Jantar”

5IX2010 Święto ulicy Pod Krzywą Wierzą w Toruniu ”Średniowiecze pod Krzywą Wieżą”, pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi, prezentacja nowoczesnej sztuki bursztynniczej.

21-22VIII2010 Dymarki Świętokrzyskie pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu, Happening ogniowy pyłu bursztynowego

15 VIII2010 Wieluń pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu, prezentacja plenerowa fotografii pt. „Poławiacze bursztynu” dla „Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy”

14VIII2010 Konopnica” IV Europejskiego Święta Bursztynu” pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu, prezentacja plenerowa fotografii pt. „Poławiacze bursztynu”, prezentacja nowoczesnej sztuki bursztynniczej, Happening ogniowy pyłu bursztynowego dla „Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy”

13VIII2010 Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku „Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej” pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi na terenie osady Amalang

12VIII2010 Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku „Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej” sesja teoretyczna referat z pokazem multimedialnym pt. „Eksperymentalne rekonstrukcje technik i technologii obróbki bursztynu we wczesnym średniowieczu”

6-8VIII2010 Uczestnictwo w Festiwalu Słowian i Wikingów XVI Wolin wraz z
grupą "Truso" pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi. Happeningi ogniowe pyłu bursztynowego.

30VII-5VIII2010 Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej Wolin - prowadzenie warsztatów bursztynniczych średniowiecza

16-18VII2010 Wyjazd z "Stowarzyszenie Elbląg Europa" (grupa "Truso") do obwodu Kaliningradzkiego na IV Miedzynarodowy Festiwal Historyczny Rekonstrukcji Epoki Wikingów KAUP w Mamonowie obwód Kaliningradzki Rosja pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi

10VII2010Festyn Historyczno-Archeologiczny w Dankowie Krajeńskim pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi

23-27VI2010 Dni Morza w Świnoujściu, pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi dla Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu i Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu.

12-13VI2010 Festiwal w Kaliszu z okazji „1850-lecie Kalisza”, pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu, na zlecenie Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego.

29V2010”Święto papieru „ pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie

8-9V2010 "Międzynarodowy Festiwal Wikingowie z Truso w Elblągu" zorganizowany przez  "Stowarzyszenie Elbląg Europa" i Grupę Truso na Wyspie Spichrzów pokazy, warsztaty bursztynnicze średniowiecza, pokaz ogniowy pyłu bursztynowego dzienny, pokaz dla grupy polsko rosyjskiej z Happeningiem i warsztatami ogniowymi pyłu bursztynowego, na zaproszenie przez "Stowarzyszenie Elbląg Europa".

10-13III2010 uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Gdańskich Amberif  "Galeria projektantów" wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami,

04-07III2010 uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Ambertrip wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami

4XII2009Wspólna wystawa z Głowackim Markiem pt. „Z drzewa czerpane” bursztyn/ekslibrys w Dworze Mieszczańskim w Toruniu

20XI2009 XXIV spotkanie badaczy bursztynu w Muzeum Ziemi w Warszawie referat pt. „Tworzenie bursztynowych kopii zabytków”

24-30IX2009 Wystawa wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami pt. „Małe formy rzeźbiarskie ze srebra i bursztynu” w Galerii sztuki Glaza w Gdańsku.

10-12IX2009 uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Gdańskich Ambermart  "Galeria projektantów" wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami , indywidualna wystawa cyklu fotografii pt. „Poławiacze bursztynu” 11IX2009 pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi

5IX2009Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie festyn archeologiczny pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi

22-23VIII2009Dymarki Świętokrzyskie pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu, Happening ogniowy pyłu bursztynowego

9VIII2009 Konopnica ” III Europejskiego Święta Bursztynu w kolorach Litwy” pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu, prezentacja plenerowa fotografii pt. „Poławiacze bursztynu”, prezentacja nowoczesnej sztuki bursztynniczej, Happening ogniowy pyłu bursztynowego

1-2VIII2009 Uczestnictwo w Festiwalu Słowian i Wikingów XVWolin wraz z
grupą "Truso" pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi. Happening ogniowy pyłu bursztynowego. Uczestnictwo w "V Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego" -
referat pt. "Bursztyn w wierzeniach średniowiecznych ludzi"

25VII2009Festyn archeologiczny na Grodzisku Foluszek pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi

18-19VII2009Wyjazd z "Stowarzyszenie Elbląg Europa" (grupa "Truso") do obwodu Kaliningradzkiego na IV Miedzynarodowy Festiwal Historyczny Rekonstrukcji Epoki Wikingów KAUP w Zielonogradzku obwód Kaliningradzki Rosja pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi

11VII2009Festyn Historyczno-Archeologiczny w Dankowie Krajeńskim pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi

1VII2009 przyjęcie do Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa okręg Toruński

29VI-7VII2009Örnafalla (Szwecja) pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu, Happening ogniowy pyłu bursztynowego

30VI2009 „Ałatyr 2009” udział w międzynarodowej wystawie pokonkursowej trwająca od 30VI2009 - 30IX2009 w obwodzie Kaliningradzkim w Muzeum Bursztynu. Dwa obiekty pt. rzeźba przestrzenna „Bursztynowy drapieżnik ”, naszyjnik ”Plecionka”. Publikowane w: Alatyr katalog trzeciego międzynarodowego biennale sztuki z bursztynniczej, Kaliningrad 2009, s. 56

17VI2009 otwarcie wystawa pt. „Bursztyn – złoto Bałtyku”, Świnoujście, prezentacja autorskiego filmu pt. „Poławiacze bursztynu”, oraz pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi

5VI2009”Spotkanie z Archeologią” – Grodzisko Piotrówka w Radomiu pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi oraz happening ogniowy pyłu bursztynowego

16V2009 Noc Muzeów w MHMG pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi i z okresu wpływów rzymskich

1-3V2009 "Międzynarodowy Festiwal Wikingowie z Truso w Elblągu" zorganizowany przez  "Stowarzyszenie Elbląg Europa" i Grupę Truso na Wyspie Spichrzów pokazy, warsztaty bursztynnicze średniowiecza, pokaz dla grupy polsko rosyjskiej z Happeningiem i warsztatami ogniowymi pyłu bursztynowego, na zaproszenie przez "Stowarzyszenie Elbląg Europa".

24IV2009 warsztaty bursztynnicze epoki kamienia Toruński Festiwal Nauki i Sztuki - Skansen Etnograficzny w Kaszczorku na zaproszenie Koła Eksperymentalnego Archeologii Pradziejowej

18-19IV2009 Kanie koło Pruszkowa pokazy, warsztaty bursztynnicze średniowiecza, Happening ogniowy pyłu bursztynowego

29IV2009 udział w międzynarodowym III Bursztynowym Biennale „Ałatyr 2009” wystawa pokonkursowa 30VI2009…

6IV2009prezentacja multimedialna z wykładem „bursztynnictwo z epoki kamienia” w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu na zaproszenie Koła Eksperymentalnego Archeologii Pradziejowej.

28III2009 Jantarowy dzień w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu, wykład i prezentacja multimedialna pt. Pozyskiwanie bursztynu z morza na Mierzei Wiślanej, oraz wystawa 28III2009-10IV2009 wraz z Olafem Popkiewiczem.

21-22III2009 „I Spotkanie Warszawy z Planetą Jantar” Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa projekcja filmu autorskiego pt. „Połów bursztynu” oraz prezentacje multimedialne pt. „Pozyskiwanie bursztynu z morza na Mierzei Wiślanej”, Bursztynnictwo wczesnośredniowieczne.

18III2009 uczestnictwo „Targi Sztuczki” - Dom Muz Toruń

16III2009 Pokaz obróbki bursztynu, prezentacja multimedialna na temat obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi połączony z wykładem o sztuce bursztynniczej wczesnego średniowiecza dla Koła Promocji Archeologii z UMK i UJ w Instytucie Archeologii i Enologii w Toruniu.

11-14III2009 uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Gdańskich Amberif  "Galeria projektantów" wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami , pokazy sztuki bursztynniczej okresu wpływów rzymskich i metod obróbki bursztynu.

8IX2008 inscenizacja połowu bursztynu w Mikoszewie dla Telewizji Japońskiej.

6IX2008 inscenizacja połowu bursztynu dla Rady Miasta Gdańska w Gdańsku

28-30VIII2008 uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Gdańskich Ambermart "Galeria projektantów" wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami; 30sierpnia pokaz na temat obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi i sztuki bursztynniczej wczesnego średniowiecza

15-17VIII2008Chwarszczany prowadzenie warsztatów bursztynniczych z czasów wieków średnich

26VII2008 prowadzenie warsztatów bursztynniczych z czasów wieków średnich w Gdańsku (dni bursztynu)

01VII2008 Wernisaż wystawy pt. „Poławiacze bursztynu” w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska oddział bursztynu fotografii, prezentacji multimedialnej, filmu wraz z Pauliną Binek przedstawiającą cykl obrazów ”Brzegi morza”) .

14VI2008 pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi dla Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

05VI2008 Podpisanie umowy licencyjnej na film autorski i cyklu zdjęć pt. „Połów bursztynu” z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska oddział Bursztynu.

28-31V2008 pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi w Chodliku

24IV2008 do 31.XII.2010 obiekt „Wiatrak” (bursztyn, srebro) wystawiany w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska oddział Bursztynu

26IV2008 warsztaty bursztynnicze średniowieczne Toruński Festiwal Nauki i Sztuki na ruinach Zamku Krzyżackiego w Toruniu na zaproszenie Koła Naukowego Studentów Archeologii UMK

25IV2008warsztaty bursztynnicze epoki kamienia Toruński Festiwal Nauki i Sztuki - Skansen Etnograficzny w Kaszczorku na zaproszenie Koła Eksperymentalnego Archeologii Pradziejowej

14III2008 cykl fotografii pt.” Połów bursztynu” do wystawy do wystawy w Museumsvereim Deutsches Bernsteinmuseum Ribnitz – Damgarten (Niemcy).

11-14III2008 uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Gdańskich Amberif  "Galeria projektantów" wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami

7-8X2007 pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi w Berlinie - Dom Polski

17X2007pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi dla szkoły Podstawowej w Stegnie pt. "Bursztynnik z Truso" (W ramach Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu )

18X2007pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi dla szkoły Podstawowej w Jantarze pt. "Bursztynnik z Truso"(W ramach Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu)

23-24X2007 udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Wykorzystanie archeologii doświadczalnej do rekonstrukcji rzeczywistości pradziejowej”w Krośnie z referatem i prezentacja multimedialną pt. „Rekonstrukcje narzędzi, technik i technologii obróbki bursztynu z epoki kamienia”

15-23IX2007 warsztaty bursztynnicze epoki kamienia w Biskupinie na XIII Festynie Archeologicznym

6-8IX2007uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Gdańskich Ambermart "Galeria projektantów" wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami

XI2007 Wywiady telewizyjne dla TVN oraz Telewizji Toruń na temat pracowni Haralda i Eryka Popkiewiczów w ramach promocji bursztynu i sztuki użytkowej bursztyn-srebro.

2IX2007pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi na zamku w Iłży

17-19VIII2007 pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi w Chwarszczanach

30VII2007pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi w Gdańsku (dni bursztynu)

12VII2007pokazy obróbki bursztynu metodami z epoki brązu w Bytowie

11VI2007 pokazy obróbki bursztynu metodami okresu wpływów rzymskich w Pruszczu Gdańskim

6VI2007 Pokaz obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi dla szkoły Laboratorium w Toruniu

20 IV2007 pokaz, warsztaty bursztynnicze średniowiecza Toruński Festiwal Nauki i Sztuki – Dwór Mieszczański;

IV2007warsztaty bursztynnicze epoki kamienia Toruński Festiwal Nauki i Sztuki - Skansen Etnograficzny w Kaszczorku na zaproszenie Koła Eksperymentalnego Archeologii Pradziejowej

14-18III2007 indywidualna wystawa fotograficzna pt. Bursztynowe impresje Bałtyku na Międzynarodowych Targach gdańskich Amberiff oraz uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Gdańskich Ambermart "Galeria projektantów" wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami

6-8X2006 uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Warszawskich „Złoto Srebro Czas” Galeria projektantów wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami

9VII2006 pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi w  Haapsalu- Estonia

8VII2006 pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi w Saarema - Kuressaare -Estonia

26VI2006 pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi Museumsdorf Duppel - Berlin

19VI2006 pokazy obróbki bursztynu metodami z epoki brązu – „Grodzisko” - Zalesie - Gmina Chełmża

10VI2006 Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, „Spotkanie z przeszłością” II Festyn Archeologiczny, warsztaty bursztynnicze średniowiecza

1-3VI2006 pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi VIII Festyn Archeologiczny Szwajcaria (Suwalska) 2006

21-22IV2006 warsztaty bursztynnicze epoki kamienia Toruński Festiwal Nauki i Sztuki - Skansen Etnograficzny w Kaszczorku na zaproszenie Koła Eksperymentalnego Archeologii Pradziejowej

1IV2006 "Historia – korzenie bez granic" grant z Programu RITA Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Warsztaty integrujące Polaków i Rosjan z organizacji pozarządowych wkoło wspólnej historii i tradycji; warsztaty bursztynnicze średniowiecza, Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu

09XII2005pokaz obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi dla  Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim

5-7VIII2005 Festiwal Słowian i Wikingów XI pokaz obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi

18VI2005pokazy obróbki bursztynu metodami z epoki brązu - Zalesie - Gmina Chełmża

29V2005 „Święto drukarza” pokazy obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie

30IV-6V2005 pokaz obróbki bursztynu metodami średniowiecznymi Płociczno – IIFestiwal Historii w Płocicznie

22-23IV2005 warsztaty bursztynnicze epoki kamienia Toruński Festiwal Nauki i Sztuki - Skansen Etnograficzny w Kaszczorku na zaproszenie Koła Eksperymentalnego Archeologii Pradziejowej

15-17III2005 uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Gdańskich Ambermart "Gelerii projektantów" wraz z Haraldem i Olafem Popkiewiczami

VIII2004pokzy obróbki bursztynu metodami z epoki brązu - Archeon – Holandia

VI2004 warsztaty obróbki bursztynu metodami z epoki kamienia - Zalesie - Gmina Chełmża na zaproszenie Koła Eksperymentalnego Archeologii Pradziejowej

23-24IV2004 warsztaty bursztynnicze epoki kamienia Toruński Festiwal Nauki i Sztuki - Skansen Etnograficzny w Kaszczorku wraz z Kołem Eksperymentalnej Archeologii Pradziejowej

Wystawy stałe:

2006r Stylizacja warsztatu bursztynniczego wczesnośredniowiecznego dla Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu do wystawy pt. „Truso Wikińskie Emporium”.

28VI2006 stylizacje warsztatów bursztynniczych średniowieczny i neolityczny otwarcie Muzeum Historycznego Miasta Gdańska oddział Bursztynu (Gdańsk – dawna katownia - barbakan)

XI2007 Stylizacja warsztatu bursztynniczego wczesnośredniowiecznego dla Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Elblągu do wystawy pt. „Truso - nadmorskie emporium”

23VI2008 stylizacja warsztatu średniowiecznego oraz wykonanie kopii ozdób na otwarcie MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU - Centrum Edukacji Archeologicznej "BŁĘKITNY LEW" w spichlerzu "Błękitny Baranek" – Gdańsk, na wystawę stałą oraz aranżacja

2009 Stylizacja warsztatu bursztynniczego wczesnośredniowiecznego dla Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu na wystawę stałą

2010VI24 wykonanie trzech naszyjników z bursztynem wzorowanych na wczesnym średniowieczu dla Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu na wystawę stałą

2010VIII09 wykonanie z bursztynem naszyjnika i sześciu bursztynowych kości do gry wzorowanego na wczesnym średniowieczu dla Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu na wystawę stałą

18IIII2010Wykonanie 10 kopii naszyjników bursztynowych z epoki brązu dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie do Skansenu Archeologicznego w Trzcinicy na wystawę.

24XI2011 Stylizacja warsztatu bursztynniczego średniowiecznego oraz kopii ozdób dla Muzeum Zamkowego w Malborku na wystawę stałą pt. „Bursztynowe konteksty” oraz aranżacja.

2014IX21 nabycie obiektu sztuki współczesnej pt. „Miasto” przez Muzeum bursztynu w Ribnitz-Damgarten na wystawę stałą.

2015XII21 Nabycie obiektów sztuki współczesnej pt. „Anioł”, „Statek na fali”, „Statek na fali”, „Zamek na drzewie”; kopii historycznych – urna twarzowa (Kultury Pomorskiej), naszyjnik pektoralny (epoka brązu) przez Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu

2016Nabycie kopi – urny twarzowej (Kultury Pomorskiej) przez Osadę Średniowieczną Sławutowo.

2017V1 Projektowanie i wykonanie wystawy stałej o bursztynie w Muzeum Helu. Na wystawę składają się: zdjęcia z poławiania bursztynu, narzędzia do pozyskiwania bursztynu (kilka sztuk), planszy z opisem, warsztat bursztynniczy z kopiami ozdób i narzędzi oraz opisem, ryciny (kopie) przedstawiające dawne warsztaty bursztynnicze i poławiaczy. Oraz wypożyczonych 5 obiektów współczesnych dwa wisior pt. „Żagiel”, „jachcik”, rzeźba „Statek na fali” i „Statek z ładunkiem bursztynu”. Plansza przedstawiająca przekrojową kolorystykę bursztynu z dobranymi bursztynami.

2018III22 Nabycie kilku obiektów sztuki współczesnej przez muzeum Museumsvereim Deutsches Bernsteinmuseum Ribnitz – Damgarten (Niemcy)

Prace w zbiorach:

Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska oddział Bursztynu

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Museumsvereim Deutsches Bernsteinmuseum Ribnitz – Damgarten (Niemcy)

Amber Museum – Gallery ( Wilno, Litwa)

Muzeum Ziemi Polska Akademia Nauk Warszawa

Muzeum Przyrodnicze Polska Akademia Nauk w Krakowie

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu

Muzeum Zamkowe w Malborku

Skansen Archeologiczny w Trzcinicy

Muzeum Helu

Centrum Słowian i Wikingów – Wolin

Muzeum Bursztynu w Krakowie (prywatne)

Muzeum Bursztynu w Jarosławcu (prywatne)

oraz w wielu prywatnych kolekcjach

 

 

 

 

Komentarze ()